Senqa

110 tekstów – auto­rem jest Sen­qa.

Jes­tem wszys­tkim co mam 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 marca 2016, 21:44

Nie pat­rz na godzinę bo się zmęczysz 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 lipca 2015, 21:00

* * *

Widzę mnie
ja uciekam

do nikąd
z nikąd
pragnę
nienawidząc

Zam­knełam
nie mam sił 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 9 czerwca 2015, 22:46

* * *

Cza­sem w pustce
cho­wam ciszę

Pat­rząc ślepo
zabłąka­ny na­tok
mśli

Szu­kam sił
Sa­mej siebie 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 30 maja 2015, 11:19

Chory

Pośród chaosu
włas­nej ciszy
szu­kam siebie

Nieświadomy
swoich czynów

Pragnę ukarać
za la­ta teroru
nie będziesz więcej dusił

Śmiejąc się pełny ironi
kiedy mdlałam 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 30 kwietnia 2015, 11:31

Z czasem

Mo­ral­nie zepsuta
os­wo­jona z bólem
złożona w całość

Wy­korzys­ta­na
z dobra
w coś zmieniona
te­go wieku
cho­robe rodziny
twojej

popsuta
mądra wciąż
więcej na zło
wzajemna 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 28 kwietnia 2015, 21:41

Rozwód

Stoję na końcu
po­między męczarnią
na lep­szym
początku

Bra­kiem sił
wierzę w wiarę
nie skończone
się kończące

Strach
że stracę
te­raz silną
zos­tać muszę 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 9 września 2014, 20:19

Kamienna Miłość

Zes­chły oczy
z braku
z przeciwieństw
z nadwagi
widzianego

Szczypiące
schuche
usta
zaniemówiły

Uczu­cia
zamarzły
za pózno
na twoje
docenianie 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 6 sierpnia 2014, 09:46

Christoph

Co mogę zrobić
gdzie jestem
jeszcze tu

W twoich ramionach
szczęśli­wa
byłam

I te­raz nie mam
nic
Niez­de­cydo­wana
wystraszona 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 30 lipca 2014, 12:27

Minął mu czas by­cia miłym,i znów jest bez­dusznym pus­tym skurwielem. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 lipca 2014, 17:49

Senqa

Mądrość serca to brak dumy.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Senqa

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

16 marca 2016, 15:01krysta sko­men­to­wał tek­st Jestem wszys­tkim co mam

12 marca 2016, 00:52Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Jestem wszys­tkim co mam

11 marca 2016, 22:57JaiTy sko­men­to­wał tek­st Jestem wszys­tkim co mam

10 lipca 2015, 14:23.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nie pat­rz na godzinę [...]

9 lipca 2015, 21:00Senqa do­dał no­wy tek­st Nie pat­rz na godzinę [...]

9 czerwca 2015, 23:25Senqa sko­men­to­wał tek­st Widzę mnie ja uciekam do nikąd z [...]

9 czerwca 2015, 23:15RozaR sko­men­to­wał tek­st Widzę mnie ja uciekam do nikąd z [...]

9 czerwca 2015, 22:46Senqa do­dał no­wy tek­st Widzę mnie ja uciekam do nikąd z [...]

30 maja 2015, 16:16Senqa sko­men­to­wał tek­st Czasem w pus­tce cho­wam ciszę Pat­rząc [...]

30 maja 2015, 11:19Senqa do­dał no­wy tek­st Czasem w pus­tce cho­wam ciszę Pat­rząc [...]